Stroj za mljevenje mesa 12C

Fimar, Italy

Cijena: na upit kn + PDV

Price: €Stroj za mljevenje mesa 12S

Fimar, Italy

Cijena: na upit kn + PDV

Price: €Stroj za mljevenje mesa 12T

Fimar, Italy

Cijena: na upit kn + PDV

Price: €Stroj za mljevenje mesa 22SN

Fimar, Italy

Cijena: na upit kn + PDV

Price: €Stroj za mljevenje mesa 22T

Fimar, Italy

Cijena: na upit kn + PDV

Price: €Stroj za mljevenje mesa 22RS

Fimar, Italy

Cijena: na upit kn + PDV

Price: €Stroj za mljevenje mesa 32RS

Fimar, Italy

Cijena: na upit kn + PDV

Price: €Stroj za mljevenje mesa TR/8D

Fimar, Italy

Cijena: na upit kn + PDV

Price: €Stroj za mljevenje mesa 12EL

Tre Spade, Italy

Cijena: na upit kn + PDV

Price: €Stroj za mljevenje mesa 22EL

Tre Spade, Italy

Cijena: na upit kn + PDV

Price: €