Inox stol za obradu ribe 1400x700 mm

Chefs, Italy

Cijena: na upit kn + PDV

Price: €Inox stol za obradu ribe 1900x700 mm

Chefs, Italy

Cijena: na upit kn + PDV

Price: €