PVC GN 1/1 HACCP - dub.65mm

Hendi

Cijena:  54,00 kn + PDV

Price: 7,28 €


Zatraži ponudu

PVC GN 1/1 HACCP - dub.100mm

Hendi

Cijena:  67,05 kn + PDV

Price: 9,04 €


Zatraži ponudu

PVC GN 1/1 HACCP - dub.150mm

Hendi

Cijena:  76,25 kn + PDV

Price: 10,28 €


Zatraži ponudu

PVC GN 1/1 HACCP - dub.200mm

Hendi

Cijena:  95,10 kn + PDV

Price: 12,82 €


Zatraži ponudu

PVC GN 1/2 HACCP - dub.100mm

Hendi

Cijena:  38,55 kn + PDV

Price: 5,20 €


Zatraži ponudu

PVC GN 1/2 HACCP - dub.150mm

Hendi

Cijena:  45,75 kn + PDV

Price: 6,17 €


Zatraži ponudu

PVC GN posuda 1/2 HACCP - dub.200mm

Hendi

Cijena:  54,80 kn + PDV

Price: 7,39 €


Zatraži ponudu

PVC GN 1/3 HACCP - dub.65mm

Hendi

Cijena:  28,70 kn + PDV

Price: 3,87 €


Zatraži ponudu

PVC GN 1/3 HACCP - dub.100mm

Hendi

Cijena:  34,60 kn + PDV

Price: 4,66 €


Zatraži ponudu

PVC GN 1/3 HACCP - dub.150mm

Hendi

Cijena:  40,80 kn + PDV

Price: 5,50 €


Zatraži ponudu

PVC GN 1/3 HACCP - dub.200mm

Hendi

Cijena:  46,70 kn + PDV

Price: 6,29 €


Zatraži ponudu

PVC GN 1/4 HACCP - dub.65mm

Hendi

Cijena:  24,30 kn + PDV

Price: 3,27 €


Zatraži ponudu

PVC GN 1/4 HACCP - dub.100mm

Hendi

Cijena:  26,05 kn + PDV

Price: 3,51 €


Zatraži ponudu

PVC GN 1/4 HACCP - dub.150mm

Hendi

Cijena:  35,10 kn + PDV

Price: 4,73 €


Zatraži ponudu

PVC GN 1/4 HACCP - dub.200mm

Hendi

Cijena:  42,90 kn + PDV

Price: 5,78 €


Zatraži ponudu

PVC GN 1/9 HACCP - dub.65mm

Hendi

Cijena:  17,10 kn + PDV

Price: 2,30 €


Zatraži ponudu

PVC GN 1/9 HACCP - dub.100mm

Hendi

Cijena:  19,00 kn + PDV

Price: 2,56 €


Zatraži ponudu

PVC GN 1/6 HACCP - dub.65mm

Hendi

Cijena:  20,00 kn + PDV

Price: 2,70 €


Zatraži ponudu

PVC GN 1/6 HACCP - dub.100mm

Hendi

Cijena:  26,60 kn + PDV

Price: 3,58 €


Zatraži ponudu

PVC GN 1/6 HACCP - dub.150mm

Hendi

Cijena:  28,55 kn + PDV

Price: 3,85 €


Zatraži ponudu

PVC GN 1/6 HACCP - dub.200mm

Hendi

Cijena:  30,10 kn + PDV

Price: 4,06 €


Zatraži ponudu

PVC Poklopac HACCP GN 1/1

Hendi

Cijena:  32,30 kn + PDV

Price: 4,35 €


Zatraži ponudu

PVC Poklopac HACCP GN 1/2

Hendi

Cijena:  19,35 kn + PDV

Price: 2,61 €


Zatraži ponudu

PVC Poklopac HACCP GN 1/3

Hendi

Cijena:  15,35 kn + PDV

Price: 2,07 €


Zatraži ponudu

PVC Poklopac HACCP GN 1/4

Hendi

Cijena:  11,00 kn + PDV

Price: 1,48 €


Zatraži ponudu

PVC Poklopac HACCP GN 1/6

Hendi

Cijena:  10,00 kn + PDV

Price: 1,35 €


Zatraži ponudu

PVC Poklopac HACCP GN 1/9

Hendi

Cijena:  8,00 kn + PDV

Price: 1,08 €


Zatraži ponudu