Grabilica sladoled ECO Ø48

Hendi

Cijena:  82,67 kn + PDV

Price: 11,14 €


Zatraži ponudu

Grabilica sladoled ECO Ø50

Hendi

Cijena:  82,92 kn + PDV

Price: 11,18 €


Zatraži ponudu

Grabilica sladoled ECO Ø53

Hendi

Cijena:  82,92 kn + PDV

Price: 11,18 €


Zatraži ponudu

Grabilica sladoled ECO Ø56

Hendi

Cijena:  82,92 kn + PDV

Price: 11,18 €


Zatraži ponudu

Grabilica sladoled PRO Ø48

Hendi

Cijena:  172,47 kn + PDV

Price: 23,24 €


Zatraži ponudu

Grabilica sladoled PRO Ø50

Hendi

Cijena:  172,47 kn + PDV

Price: 23,24 €


Zatraži ponudu

Grabilica sladoled PRO Ø53

Hendi

Cijena:  172,47 kn + PDV

Price: 23,24 €


Zatraži ponudu

Grabilica sladoled PRO Ø56

Hendi

Cijena:  172,47 kn + PDV

Price: 23,24 €


Zatraži ponudu

Grabilica sladoled Stockel Ø47

Hendi

Cijena:  252,38 kn + PDV

Price: 34,01 €


Zatraži ponudu

Grabilica slad. Stockel Ø49

Hendi

Cijena:  252,38 kn + PDV

Price: 34,01 €


Zatraži ponudu

Grabilica slad. Stockel Ø51

Hendi

Cijena:  252,38 kn + PDV

Price: 34,01 €


Zatraži ponudu

Grabilica slad. Stockel Ø56

Hendi

Cijena:  252,38 kn + PDV

Price: 34,01 €


Zatraži ponudu

Grabilica Stockel PTD Ø47

Hendi

Cijena:  262,15 kn + PDV

Price: 35,33 €


Zatraži ponudu

Grabilica Stockel PTD Ø49

Hendi

Cijena:  262,15 kn + PDV

Price: 35,33 €


Zatraži ponudu

Grabilica Stockel PTD Ø51

Hendi

Cijena:  262,15 kn + PDV

Price: 35,33 €


Zatraži ponudu

Grabilica Stockel PTD Ø56

Hendi

Cijena:  262,15 kn + PDV

Price: 35,33 €


Zatraži ponudu

Grabilica inox Ø49

Hendi

Cijena:  200,40 kn + PDV

Price: 27,01 €


Zatraži ponudu

Grabilica inox Ø51

Hendi

Cijena:  200,40 kn + PDV

Price: 27,01 €


Zatraži ponudu

Grabilica inox Ø56

Hendi

Cijena:  200,40 kn + PDV

Price: 27,01 €


Zatraži ponudu

Grabilica sladoled Ø40

Sitni inventar

Cijena:  33,00 kn + PDV

Price: 4,45 €


Zatraži ponudu

Grabilica sladoled Ø45

Sitni inventar

Cijena:  29,50 kn + PDV

Price: 3,98 €


Zatraži ponudu

Grabilica sladoled Ø50

Sitni inventar

Cijena:  29,50 kn + PDV

Price: 3,98 €


Zatraži ponudu

Grabilica sladoled Ø55

Sitni inventar

Cijena:  29,50 kn + PDV

Price: 3,98 €


Zatraži ponudu

Grabilica sladoled Ø60

Sitni inventar

Cijena:  29,50 kn + PDV

Price: 3,98 €


Zatraži ponudu

Grabilica sladoled Ø65

Sitni inventar

Cijena:  29,50 kn + PDV

Price: 3,98 €


Zatraži ponudu