Bain marie

Arisco

Cijena:  6.055,00 kn + PDV

Price: 816,04 €


Zatraži ponudu

Bain marie

Arisco

Cijena:  7.645,00 kn + PDV

Price: 1.030,32 €


Zatraži ponudu

Bain marie sa ispustom elek.

Modular, Italy

Cijena:  9.150,00 kn + PDV

Price: 1.233,15 €


Zatraži ponudu

Bain marie sa ispustom elek.

Modular, Italy

Cijena:  10.020,00 kn + PDV

Price: 1.350,40 €


Zatraži ponudu

Bain marie sa ispustom elek.

Modular, Italy

Cijena:  12.380,00 kn + PDV

Price: 1.668,46 €


Zatraži ponudu

Bain marie sa ispustom elek.

Modular, Italy

Cijena:  13.220,00 kn + PDV

Price: 1.781,67 €


Zatraži ponudu

Bain marie sa ispustom plin

Modular, Italy

Cijena:  9.150,00 kn + PDV

Price: 1.233,15 €


Zatraži ponudu

Bain marie sa ispustom plin

Modular, Italy

Cijena:  9.970,00 kn + PDV

Price: 1.343,67 €


Zatraži ponudu

Bain marie sa ispustom plin

Modular, Italy

Cijena:  11.500,00 kn + PDV

Price: 1.549,87 €


Zatraži ponudu

Bain marie sa ispustom plin

Modular, Italy

Cijena:  12.000,00 kn + PDV

Price: 1.617,25 €


Zatraži ponudu