Stolni otvarač konzervi AV4500

Forcar, Italy

Cijena: na upit kn + PDV

Price: €Stolni otvarač konzervi

Hendi

Cijena: na upit kn + PDV

Price: €Ručni otvrač konzervi

Hendi

Cijena: na upit kn + PDV

Price: €