Prijava reklamacije


OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14.) obavještavamo potrošače da nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom u pisanoj formi u našim poslovnim prostorijama pri čemu ćemo Vam bez odgađanja pisano potvrditi primitak prigovora. Prigovor također možete poslati putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte.

Kupac može prijaviti reklamaciju na proizvodu na slijedeće načine:
preporučenim pismom na adresu uprave društva
Ugooprema d.o.o.
Ilovska bb,
31000 Osijek

na e-mail adrese izložbenih salona
Split (split@ugooprema.com)
Zagreb (zagreb@ugooprema.com)
Osijek (osijek@ugooprema.com)  

osobnim dolaskom u izložbene salone i popunjavanja obrasca
- Ugooprema Zagreb,  Privremeno zatvoreno zbog renoviranja / Mob: +385 95 66 00 666 / E-mail: zagreb@ugooprema.com
- Ugooprema Split, od 01.10.2022 -  Gardijske Brigade 43 - TTTS 21000 Split - (ex. Stanić trgovina)
- Ugooprema Osijek, Ilovska 1

 

putem online obrasca
Reklamaciju možete prijaviti i putem online obrasca kojeg možete pronaći na crvenom linku gore 
Online obrazac.
Uvjeti jamstva navedeni su u u Jamstvenom listu, koji je priložen svakom proizvodu.
Prodavatelj je dužan bez odgađanja potvrditi da je pisani prigovor Kupca primio, obavijestiti Kupca koliko će trajati njegova obrada i pravovremeno ga obavještavati o tijeku tog postupka, a najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja pisanog prigovora na isti odgovoriti.

Prodavatelj i Kupac će moguće sporove svim silama nastojati riješiti sporazumno, a ukoliko u tome ne uspiju, Kupac može podnijeti prijavu Sudu časti Hrvatske gospodarske komore ili podnijeti prijedlog za mirenje ovlaštenim Centrima za mirenje. Postupak pred sudovima časti provodi se sukladno Pravilniku o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, a pred centrima za mirenje sukladno Zakonu o mirenju i Pravilnika o mirenju odabranog centra za mirenje. U slučaju spora pred sudom je nadležan sud na čijem se području nalazi sjedište Prodavatelja.

Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09.01.2016 godine, u pogon je stavljena Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS).
Elektronska poveznica (link) na Platformu za ORS -
http://ec.europa.eu/odr